Våra bigårdar, Bergshamra och Ulriksdalsparken.

Ulriksdalsområdet norr om Ulriksdalsparken

 Området präglas av stora öppna gräsytor och skogsdungar, samt Ulriksdals handelsträdgård med odlingsytor, växthus och en mångfald av växter.

Ulriksdalsparken

Ulriksdalsparken utgör en av Nationalstadsparkens förnämsta kulturmiljöer. Slottet med Confidencen och en mängd fler byggnader som hör till de kulturhistoriskt mest intressanta miljöerna, omgivna dels av en barockpark närmast slottet, dels av mer engelskt inspirerade parkområden.

Till slottsmiljön hör också de villor som omger slottsparken, omslutna med ädla lövträd och trädgårdsanläggningar.

Miljön i Igelbäcken och dess näromgivning hör till de biologiskt viktigaste bäckmiljöerna i området.

Skogsområdet söder och väster om Ulriksdalsparken (Ulriksdalsskogen) Skogen avgränsar slottsparksområdet med huvudsakligen barrskogsklädda nordvända sluttningar med granar och högre upp tallar av imponerande ålder och dimensioner.

Naturen är mycket omväxlande, med bokskogspartier, björkskog, hällmarkstallskog och ädellövskog med hassel. På sina håll är det närmast naturskogsartat, särskilt i området som är naturreservat.

Skogen har mycket stora värden som hemvist för fauna och flora. Nationalstadsparkens mosaikartade landskap innehåller många olika naturtyper: ädellövskogar, sjöar och vattendrag, ängs- och hagmarker, barrskogar, kust och öar, våtmarker och stränder. Det anlagda park-landskapet har skapat sina speciella miljöer. Detta har gett en stor variation av biotoper, som också ofta funnits under lång tid. Av stor betydelse är människans månghundraåriga brukande av landskapet. Den stora koncentrationen av gamla grova ekar och andra ädla lövträd hör samman med den kungliga parken. Zoner där olika naturtyper möter varandra är mycket viktiga för den biologiska mångfalden, till exempel bryn och stränder.

En liten film om vår första svärm, sitter i äppelträdet framför kuporna i Bergshamra.

Bergshamra: Stadsdelen Bergshamra rymmer även mycket natur, insprängd i bebyggelsen. Särskilt tallbeståndet ger området prägel. De äldre villaområdena i gamla Bergshamra by hyser en frodig grönska, liksom koloniområdena utmed Tivolivägen och Ålkistan.

Attraktiva näromgivningar är skogspartierna mot Ulriksdal, Edsvikens strand och Tivoliområdet. Tivoliområdet är mycket värdefullt för hotade arter.

Bigård Bergshamra är placerad vid Brunnsvikens norra strand intill kafé Sjöstugan i Bergshamra. Området ligger i Solna kommun och förvaltas av Solna stadsbyggnadsförvaltning.

DSC03220a

Bigård Ulriksdal  är placerad i Ulriksdalsparken intill Rappne handelsträdgård. Vår bigård i Ulriksdal står bland blomsterängens alla fina blommor.

DSC03895a

DSC05507Körsbärsträden i Ulriksdal framför våra Bikupor.

DSC05495

Eken och biologisk mångfald
Nationalstadsparkens gamla ekar är synnerligen artrika miljöer. De gamla
ekarna har en nyckelroll för parkens biologiska mångfald, särskilt de solitära solbelysta grova jätte ekarna. Minst 1 500 arter lavar, mossor, svampar och insekter är mer eller mindre beroende av eken och dess invånare. De gamla ekarna är även en viktig livsmiljö för fåglar och fladdermöss, som gynnas av den rika insektsfaunan. De ihåliga träden är stor betydelse för att fladdermössen ska finna boplatser.
Många av de arter som är knutna till ek är sällsynta. Flera av dem är rödlistade. I gamla ekar bildas ofta mulm i stammarnas håligheter. I mulmen lever en rik och specialiserad insektsfauna som framför allt utgörs av skalbaggar, tvåvingar och kloklypare. Andra viktiga livsmiljöer på och i gamla ädellövträd är grov och fårad bark, döda delar av stammen, döda grenar, fruktkroppar av vedsvampar samt hål som kan fungera som bohål.

Ekarna ingår ofta i ädellövskogar eller blandskogar. Stora delar av Nationalstadsparken utgörs av blandskog med olika löv- och barrträdsarter. Ädla lövträd definieras som lövträd vars träslag är särskilt ekonomiskt värdefulla och som har snäva krav på omgivningen för att frodas. Friväxande ädellövträd får ofta stora kronor och planteras ofta som vårdträd på gårdar. Till de svenska ädellövträden hör alm, ask, avenbok, bok, ek, sötkörsbär, lind och lönn.

Skogsbryn med gamla ekar, tallar och värdefulla buskar finns på många håll i parken. Ädellövskogarna har ofta funnits länge och innehåller träd av olika åldrar, även många döda träd. Även om eken har en särställning, är också andra ädellövträd – framför allt lind – av betydelse för insekter som är knutna till död ved. Ollonen från bok och ek är näringsrika och äts av både däggdjur och fåglar.

4 tankar kring ”Våra bigårdar, Bergshamra och Ulriksdalsparken.

 1. Сервис по обмену, продаже, покупке скинов TRADE NETWORK

  https://vk.com/trade_network

  Обмен скинов, Обмен скинов Дмитрий, Сервис по обмену, Покупка скинов, Лучшие трейдеры, Обзор сервиса, Ушел в плюс

 2. You actually make it appear really easy with your presentation but I in finding this matter to be actually something which I feel I might never understand. It seems too complicated and extremely vast for me. I’m having a look ahead for your subsequent publish, I will attempt to get the cling of it!

 3. Hello, I am Rufus Laing a professional in report writing.

  I enjoy solving people’s problems and make them happy. That is what I have been doing for many years now.
  I have been writing since I was 12 years old and never knew it would turn out to be a full-time career. I have also been able to manage several assignments that involves writing. And I worked in three organizations as a volunteer to assist people.My hobbie has always been to help people succeed. And I go the extra mile to make that happen.
  I enjoy writing Thesis and have helped people from countries like Mexico.
  I work with a company whose mission is to provide quality works and make people happy. In fact, many people come to me for professional help on a daily basis because they know I always deliver. And I will continue to provide nothing but quality to build trust like I have been doing for the past few years.

  Academic writer – Rufus – http://www.technlogyreview.com Confederation

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.