Odla

Odla – vi kan alla hjälpa till

Binas betydelse

Honungsbin och vilda bin har en nyckelroll för den biologiska mångfalden. Den ökade frukt- och frösättning som följer av binas pollineringsarbete förbättrar villkoren för andra insekter, fåglar och däggdjur.

Flitiga bin och humlor förbättrar skörden av frukt och bär. En bra pollinering vid äppelblomning kan öka skörden med upp till 70 procent. Hjälp våra pollinerare och låt gräsmattan bli en blommande äng!

dsc04785

Blommande växter från vår till höst

För att det ska finnas mat för bina hela säsongen behövs växter som blommar och erbjuder nektar och pollen från vår till höst. Tidigt på våren är vintergäck, snödroppar, scilla, krokus, vitsippor, sälg, hassel och lönn attraktiva för nyvaknade bin och humlor.

Sälg är en nyckelväxt för den biologiska mångfalden i Sverige. Den blommar tidigt och producerar mycket nektar och pollen av bra kvalitet. Pollen innehåller byggstenar som krävs för att skapa nya bin.

dsc01039aI maj finns det i regel gott om mat då maskrosor, fruktträd och raps blommar. Under juni och sensommaren kan det vara ont om mat. Här kan trädgården då fylla en viktig funktion.

DSC05495

Vi kan alla hjälpa till att odla bra växter för bin och humlor och klippa gräset mer sällan.

På Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se/pollinering kan du läsa mer om bin och vilda pollinatörer.

De områden där Parkhonung har bigårdar präglas av stora öppna ängar-gräsytor och skogsdungar, en begravningsplats samt handelsträdgårdar med odlingsytor, växthus och en mångfald av växter och ädelträd.

Ulriksdalsparken utgör en av Nationalstadsparkens förnämsta kultur-miljöer. Slottet med Confidencen och en mängd fler byggnader hör till de kulturhistoriskt mest intressanta miljöerna, omgivna dels av en barock-park närmast slottet, dels av mer engelskt inspirerade parkområden.
Till slottsmiljön hör också de villor som omger slottsparken, omslutna med ädla lövträd och trädgårdsanläggningar.
Miljön i Igelbäcken och dess näromgivning hör till de biologiskt viktigaste bäckmiljöerna i området.

Skogsområdet söder och väster om Ulriksdalsparken (Ulriksdalsskogen)
Skogen avgränsar slottsparksområdet med huvudsakligen barrskogsklädda nordvända sluttningar med granar och högre upp tallar av imponerande ålder och dimensioner.
Naturen är mycket omväxlande, med bokskogspartier, björkskog, hällmarkstallskog och ädellövskog med hassel. På sina håll är det närmast naturskogsartat, särskilt i området som är naturreservat. Skogen har mycket stora värden som hemvist för fauna och flora.

Stadsdelen Bergshamra rymmer även mycket natur, insprängd i bebyggelsen. De äldre villaområdena i gamla Bergshamra by hyser en frodig grönska, liksom koloniområdena utmed Tivolivägen och Ålkistan.
Attraktiva omgivningar är skogspartierna mot Ulriksdal, Edsvikens strand och Tivoliområdet, som är mycket värdefullt för hotade arter.

Du ska gärna ha både träd, buskar och örter och så många inhemska vilda arter som möjligt. Välj hellre gammaldags rosor än moderna och förädlade.

Hjälp bina hitta boplatser i din trädgård genom att ha det lite ostädat. Det får gärna vara lite skräpigt i ett hörn med gamla grästuvor, stenskravel, ihåliga kvistar och pinnar och trädstammar med borrade hål.