Flitiga bin i Nationalstadsparken


logga parkhonung
Parkhonung – en ren naturprodukt

Mia och Åke är två biodlare i Nationalstadsparken.
Våra flitiga bin samlar nektar i Nationalstadsparken. Kuporna står vid Brunnsvikens norrastrand nära Kafé Sjöstugan och Ulriksdalsparken nära Rappne Handelsträdgård: en biotop med stor och varierad art- och blomsterrikedom.

Den goda smaken kommer från mångfalden av växter från park och koloniträdgårdarna i området. Binas effektiva flygradie är 2–3 km från kuporna.

Blommor och bin

 Biodling är hållbar utveckling när den är som bäst: en sund och livsviktig berikning av vår natur. När bin samlar nektar från blommorna pollinerar de samtidigt sitt besöksmål och säkrar en lyckad frö-, bär- och fruktskörd.

Många växters förökning är beroende av insektspollinering, och människor och djur får nytta av produktionen av bär och frukter. Med effektiv pollinering får vi betydligt större skördar från trädgårdar, åkrar och skogar.

Det är inte bara honungsbiet vi ska vara rädda om. För att pollineringen av våra grödor, frukter och bär ska fungera behövs en mångfald av pollinatörer genom att visa vildbina den uppskattning de förtjänar och motverka utarmningen i odlingslandskapet. I Sverige finns cirka 300 arter av vildbin: 250 ensamlevande bin och 40 humlor. Hela 80 arter vilda bin finns idag med på Artdatabankens lista över hotade arter.

En av de viktigaste orsakerna till bidöden är att bina inte kan anpassa sig till dagens rationella skogs- och jordbruk. Det moderna storskaliga jordbrukslandskapet med stora enformiga åkrar har ersatt det tidigare mångformiga landskapet med en blandning av åkrar, åkerholmar, ängar och betesmarker – vilket leder till att det blir ont om föda och boplatser för bina.

Parkhonungfilosofi

  • Vi vill bidra till att behålla artrikedomen i Nationalstadsparken – och som bieffekt producera en nyttig honung.
  • Våra bin behandlas vid behov med ekologiska metoder mot sjukdomar och skadedjur.
  • Vi använder inga kemiska bekämpningsmedel.
  • Bidrottningen vingklipps inte.
  • Parkhonung värmebehandlas inte, vare sig vår flytande sommarhonung eller den kristalliserade finkorniga fasta s.k. ymphonungen. Detta för att bevara så mycket som möjligt av näringsämnen och enzymer.

Genom att köpa Parkhonung bidrar du till att hålla bin som berikar vårt närområde.

Du är välkommen med frågor om vår biodling:

www.parkhonung.se

Mia Simm 073 9030 119 / Åke Sperens 070 497 62 89

DSC09036a